Είναι ένα επιχειρηματικό εργαλείο και μία συγκεκριμένη διαδικασία που βάζει στρατηγική τάξη και πειθαρχία στην επιχειρηματική σκέψη μας.
Σχετίζεται απόλυτα με τα σημεία επαφής (Touch Points), το αγοραστικό ταξίδι (Customer Journey), τον κύκλο ζωής του πελάτη (Customer Life Cycle), και τη δημιουργία επαφών πωλήσεων (Sales Lead Generation).

Eίναι δηλαδή ο αναλυτικός σχεδιασμός τρόπων Προσέλκυσης, Απόκτησης, Διατήρησης & Ανάπτυξης Πελατών και αποτελεί μια από τις θεμελιώδεις έννοιες των πωλήσεων και του μάρκετινγκ.

Marketing & Sales Funnel είναι η μέθοδος για να ευθυγραμμίσουμε επιχειρηματικούς στόχους με τις δραστηριότητες και τις διαδικασίες μάρκετινγκ και πωλήσεων, για την προσέγγιση, προσέλκυση, εμπλοκή και μετατροπή των εν δυνάμει σε ενεργούς και πιστούς πελάτες.

Αρκετές επιχειρήσεις, είτε είναι διαδικτυακές είτε συμβατικές, χρησιμοποιούν αυτό το μοντέλο για να «καθοδηγήσουν» τις προσπάθειές τους στο μάρκετινγκ και τις πωλήσεις.
Βοηθά επίσης στην πρόβλεψη πωλήσεων, και τον υπολογισμό και αξιολόγηση της σχέσης του Κόστους Απόκτησης (CAC), προς την Διαχρονική Αξία του Πελάτη (CLTV).

Γενικά θα λέγαμε ότι ένα Marketing Funnel περιγράφει το “ταξίδι” του πελάτη μαζί σας σε μία εμπειρία αγοράς.

Τα Marketing Funnels είναι μία στρατηγική marketing που συνεπάγεται τη χρήση διαφορετικών τακτικών marketing και με προσεκτική ανάλυση σας ενημερώνει για το τί πρέπει να κάνει η εταιρεία σας για να επηρεάσει τους καταναλωτές σε ορισμένα στάδια.