Παρακολουθήστε εγκεκριμένα σεμινάρια διάρκειας 8 ωρών που αφορούν ενδοκοινοτικές συναλλαγές και συναλλαγές τρίτων χωρών – intrastat.Σεμινάρια για Ενδοκοινοτικές Συναλλαγές, Τρίτων Χωρών