Παρακολουθήστε σεμινάρια διάρκειας 20 ωρών για την θεωρία και την εφαρμογή πράξεων ισολογισμών.Σεμινάρια Θεωρίας & Εφαρμογής Πράξεων Ισολογισμών