Το σεμινάριο αυτό μας αφορά όλους! Όλοι οι επιτηδευματίες (ελεύθεροι επαγγελματίες, έμποροι, μικρομεσαίες επιχειρήσεις κτλ.), καλούνται να υποβάλλουν και φέτος τη φορολογική τους δήλωση. Σεμινάρια για συμπλήρωση Φορολογικών Δηλώσεων