Το Life Coaching είναι μια μέθοδος που πρωτοεμφανίστηκε τη δεκαετία του '80 στις ΗΠΑ και γρήγορα  εξαπλώθηκε στην Ευρώπη, αλλά και σε ολόκληρο τον κόσμο. Το Life Coaching είναι μια συν-δημιουργική διαδικασία coach (καθοδηγητή) - coachee (πελάτη/μαθητή), η οποία αποσκοπεί στην βελτίωση όλων των τομέων της ζωής και της πραγματικότητας που βιώνει ο δεύτερος. Ουσιαστικά, το life coaching αποτελεί τον τρόπο γεφύρωσης του χάσματος μεταξύ του σημείου όπου βρισκόμαστε και του σημείου που θέλουμε να φτάσουμε.Σεμινάρια Life Coaching