Μέσα από το Εκπαιδευτικό πρόγραμμα Εξυπηρέτηση σε Καιρό Κρίσης θα μάθετε γιατί η Εξυπηρέτηση του πελάτη και η ποιότητα υπηρεσιών είναι σημαντικές, πώς θα εστιάζετε στους πελάτες, τα πρότυπα εξυπηρέτησης, τη διαχείριση των παραπόνων & αντιρρήσεων, τη Συναισθηματική Νοημοσύνη, τη Γλώσσα Σώματος, τους Τύπους Πελατών και την εξυπηρέτησή τους, καθώς και τις Ομάδες καταναλωτών και χαρακτηριστικά τους. 

Το πιο επίκαιρο σεμινάριο! Σεμινάρια Εξυπηρέτησης Πελατών