Όλοι όσοι σήμερα εργάζονται σε εσωτερικό call centre επιχείρησης, όπου καθημερινά επικοινωνούν με πελάτες, χρειάζεται να κατανοήσουν σωστά έννοιες, αρχές, τεχνικές και συμπεριφορές της τηλεφωνικής επικοινωνίας, της ποιοτικής - επαγγελματικής εξυπηρέτησης του πελάτη και των τηλεπωλήσεων για να είναι σε θέση να επιτελούν τα καθήκοντά τους περισσότερο αποτελεσματικά.

call center dialer software voip minutes 02