Εξειδικευμένα Εκπαιδευτικά Προγράμματα!

Σεμινάριο για το Περιβάλλον

Η Βιώσιμη Ανάπτυξη είναι πλέον μονόδρομος και μας αφορά όλους! Στον συγκεκριμένο κύκλο διαλέξεων, ο εκπαιδευόμενος θα λάβει τις απαραίτητες γνώσεις, ώστε να μπορέσει να κατανοήσει την αναγκαιότητα της βιωσιμότητας για την κοινωνία και να μπορέσει να χρησιμοποιήσει τις γνώσεις που θα λάβει στον επαγγελματικό του τομέα.

Αναλύεται η χρησιμότητα και λειτουργία της κυκλικής οικονομίας αλλά και τα ESG, κριτήρια αναγκαία πλέον για τις εταιρίες. Επίσης, περιγράφονται αναλυτικά η λειτουργία των ΑΠΕ.

Όλα αυτά, συντελούν στην αποκόμιση γνώσεων βαρύνουσας σημασίας για την επαγγελματική ανέλιξη στον συγκεκριμένο κλάδο.