Το μεγάλο εφόδιο στην Αγορά Εργασίας! Οι επιχειρήσεις αναζητούν νέα στελέχη με γνώσης Μηχανογράφησης, ικανά να ανταπεξέλθουν στις νέες απαιτήσεις που δημιουργούνται!Σεμινάρια Μηχανογραφημένης Λογιστικής