Γίνε Ειδικός στην Πληροφορική! Μάθε τις σημαντικότερες εφαρμογές & γίνε περιζήτητος στην Αγορά Εργασίας!Σεμινάρια ECDL Profile ΑΣΕΠ

Στην ενότητα Υπολογιστικά Φύλλα ο υποψήφιος θα πρέπει να γνωρίζει βασικές λειτουργίες της εφαρμογής υπολογιστικών φύλλων. Να είναι σε θέση να ολοκληρώσει εργασίες, να διαχειρίζονται και να επεξεργάζονται δεδομένα. Επίσης, ο υποψήφιος θα πρέπει να μπορεί να εφαρμόσει βασικούς μαθηματικούς, λογικούς τύπους και συναρτήσεις. Τέλος, θα πρέπει να μπορεί να δημιουργεί και να μορφοποιεί γραφήματα.

Σκοπός του προγράμματος Microsoft Excel Advanced είναι να προσφέρει τις απαραίτητες γνώσεις σε όσους θέλουν πέρα από τις βασικές λειτουργίες σε μικρά ή μεγάλα υπολογιστικά φύλλα.
Πιο συγκεκριμένα, το άτομο που επιθυμεί να εργαστεί πιο αποδοτικά και σε υψηλότερο από το βασικό επίπεδο ικανότητας έτσι ώστε να παράγει υψηλού επιπέδου αποτελέσματα επεξεργασίας λογιστικών φύλλων, πολύπλοκους υπολογισμούς, συνδυασμένες συναρτήσεις, να μορφοποιεί και να σχεδιάζει υπολογιστικά φύλλα που περιλαμβάνουν τύπους, συναρτήσεις, φόρμες και γραφικά θα αναγνωρίσει έναν πολύτιμο σύμμαχο σε αυτή την εκπαιδευτική ενότητα.

Επίσης, παρέχονται όλες οι γνώσεις για κάποιον που επιζητά να είναι ικανός να χειριστεί εργαλεία, όπως μακροεντολές, να ολοκληρώνει προχωρημένες λειτουργίες γραφημάτων, συναρτήσεων και συγκεντρωτικών πινάκων μέσα από την εφαρμογή λογιστικών φύλλων.

Περιλαμβάνει Πλήρη Εκμάθηση στο λειτουργικό Windows και στις εφαρμογές της Microsoft: Word, Excel, Internet & Outlook για το ΑΣΕΠ.Σεμινάρια ECDL Profile ΑΣΕΠ

Περιλαμβάνει Πλήρη Εκμάθηση στο λειτουργικό των Windows και τις εφαρμογές: Word, Excel, Internet & Outlook, Powerpoint, Access. Το Πληρέστερο Σεμινάριο της αγοράς: Τα σεμινάρια Windows, Word, Excel, Internet & Outlook, Powerpoint, Access 70 ωρών, αποτελούν την καλύτερη επιλογή για όλους όσους επιθυμούν να έχουν πλήρη γνώση σε όλες τις εφαρμογές του Πακέτου Εργασίας Γραφείου του Microsoft Office.

hellas network seminaria ecdl inside 70


Το πρόγραμμα Expert 60 ωρών, οδηγεί στην Πιστοποίηση Expert και αποδεικνύει τη γνώση πληροφορικής και δεξιοτήτων χρήσης ηλεκτρονικού υπολογιστή σε προχωρημένο επίπεδο, στις ενότητες: Word Advαnced, Excel Advanced, Powerpoint Advanced, Access Advanced. Με την ολοκλήρωση του προγράμματος, ο χρήστης αποδεικνύει ότι είναι σε θέση να παράγει αποτελέσματα πολύ υψηλού επιπέδου και να αντιμετωπίζει έργα σύνθετα & μεγάλης δυσκολίας κάνοντας χρήση των τεσσάρων (4) παραπάνω βασικών εφαρμογών.

ms office


To Project Management αποτελεί το κλειδί για την επιτυχημένη ολοκλήρωση κάθε έργου, είτε αυτό είναι ένα προϊόν για κάποιο πελάτη είτε είναι μια εσωτερική εταιρική εργασία. Εφαρμόζοντας σωστά τις αρχές του Project Management μπορούμε να εγγυηθούμε την αποπεράτωση της εργασίας εντός των χρονικών και οικονομικών ορίων, αλλά και την ποιότητα του τελικού προϊόντος. Το επιτυχημένο Project Management είναι αυτό που κάνει τις επιχειρήσεις να ξεχωρίζουν, ενώ οι επιτυχημένοι Project Managers (Υπεύθυνοι Διαχείρισης Έργου) συγκαταλέγονται στα πιο πολύτιμα στελέχη κάθε επιχείρησης.Σεμινάρια για Microsoft Project

Το Εκπαιδευτικό Πρόγραμμα Πιστοποίησης Εκπαιδευτών είναι ένα πρότυπο αξιολόγησης των δεξιοτήτων και της εκπαιδευτικής εμπειρίας των εκπαιδευτών Ενηλίκων, σύμφωνα με τα διεθνώς αποδεκτά κριτήρια των βέλτιστων πρακτικών εκπαίδευσης. Έχει σχεδιαστεί, αποκλειστικά για εκπαιδευτές που είναι εξοικειωμένοι με το σύνολο της εκπαιδευτικής διαδικασίας: το σχεδιασμό της εκπαιδευτικής διαδικασίας, την παράδοση μαθημάτων και την αξιολόγηση εκπαιδευόμενων.

hellas network seminaria ekpaideytikwn