Οι Βασικές έννοιες εργαλείων επικοινωνίας ενός Project και οι εφαρμοσμένες δημόσιες σχέσεις είναι ο κύριος άξονας του Μαθήματος αυτού Δημόσιες Σχέσεις και επικοινωνία. Σε αυτό το σεμινάριο, παρέχεται η κατάλληλη εκπαίδευση ώστε να φέρεις εις πέρας ότι σου ανατεθεί. Είτε εργάζεσαι σε έναν οργανισμό, είτε σε μια εταιρία, στον τομέα των Μέσων Ενημέρωσης ή ακόμα και σε ένα γραφείο ως υπεύθυνος επικοινωνίας.

Οι Βασικές έννοιες εργαλείων επικοινωνίας ενός Project και οι εφαρμοσμένες δημόσιες σχέσεις είναι ο κύριος άξονας του Μαθήματος αυτού Δημόσιες Σχέσεις και επικοινωνία.
Σε αυτό το σεμινάριο, παρέχεται η κατάλληλη εκπαίδευση ώστε να φέρεις εις πέρας ότι σου ανατεθεί. Είτε εργάζεσαι σε έναν οργανισμό, είτε σε μια εταιρία, στον τομέα των Μέσων Ενημέρωσης ή ακόμα και σε ένα γραφείο ως υπεύθυνος επικοινωνίας.

ο προϊόν η προώθηση, η διαφήμιση, το μάρκετινγκ, οι δημόσιες σχέσεις είναι οι τομείς που σχετίζονται μεταξύ τους στην εμπορική επικοινωνία.

Η εκπαίδευση στην εμπορική επικοινωνία σε καθιστά ένα στέλεχος που με τις γνώσεις που θα αποκτήσεις, θα είσαι ικανός να εφαρμόσεις και να οργανώσεις ένα γραφείο τύπου, όπως επίσης και να ασκήσεις καθήκοντα υπεύθυνου επικοινωνίας και δημοσίων σχέσεων.

Η επικοινωνία είναι το Α και το Ω στην επιχείρηση!


Μάθε πως εφαρμόζεται η εμπορική επικοινωνία με δράσεις. Διδάσκεται η δράση δημοσιότητας και δημοσίων σχέσεων. Ποιος ο ρόλος της Διαφήμισης στις Δημόσιες Σχέσεις.

Απόκτησε το ανταγωνιστικό σου πλεονέκτημα έναντι των άλλων και γίνε πετυχημένος στην αγορά εργασίας.

Δράσε στο χώρο της δημοσιότητας!