η λέξη Android, την ακούμε πλέον όλοι καθημερινά στη ζωή μας και όλοι μας απολαμβάνουμε το αποτέλεσμα της χρήσης του συγκεκριμένου λογισμικού.

Εάν επιθυμείτε να δημιουργείτε και εσείς Android Applications, το σεμινάριο αυτό είναι το κατάλληλο. Τα σεμινάρια Ανάπτυξης Εφαρμογών για Android που διοργανώνει η Hellas Network, σας δίνουν τη δυνατότητα να αναπτύξετε πλήρως λειτουργικές εφαρμογές, αλλά και να τις διαθέσετε στο Android Market.

Ανάπτυξη Εφαρμογών Android

Τη λέξη Android, την ακούμε πλέον όλοι καθημερινά στη ζωή μας και όλοι μας απολαμβάνουμε το αποτέλεσμα της χρήσης του συγκεκριμένου λογισμικού.

Εάν επιθυμείτε να δημιουργείτε και εσείς Android Applications, το σεμινάριο αυτό είναι το κατάλληλο. Τα σεμινάρια Ανάπτυξης Εφαρμογών για Android που διοργανώνει η Hellas Network, σας δίνουν τη δυνατότητα να αναπτύξετε πλήρως λειτουργικές εφαρμογές, αλλά και να τις διαθέσετε στο Android Market.

android development 2