Το εκπαιδευτικό πρόγραμμα «Social Media & Digital Marketing» έχει ως σκοπό την σε βάθος κατανόηση και πρακτική εφαρμογή των βασικών αρχών λειτουργίας των δημοφιλέστερων Μέσων Κοινωνικής Δικτύωσης & του Digital Marketing.

Μέσα από αυτό το σεμινάριο 30 ωρών, ο σπουδαστής θα μάθει πως να σχεδιάζει, να αναπτύσσει, να διαμορφώνει και να εφαρμόζει μια ολοκληρωμένη στρατηγική digital marketing καθώς και πως να επιλέγει τα κατάλληλα εργαλεία που ταιριάζουν στην κάθε επιχείρηση, κατανοώντας σε βάθος τον ρόλο τον οποίο διαδραματίζουν στην προβολή των επιχειρήσεων και την αλληλεπίδρασή τους με τον κόσμο.

Social Media & Internet Marketing

Το εκπαιδευτικό πρόγραμμα «Social Media & Digital Marketing» έχει ως σκοπό την σε βάθος κατανόηση και πρακτική εφαρμογή των βασικών αρχών λειτουργίας των δημοφιλέστερων Μέσων Κοινωνικής Δικτύωσης & του Digital Marketing.

Μέσα από αυτό το σεμινάριο 30 ωρών, ο σπουδαστής θα μάθει πως να σχεδιάζει, να αναπτύσσει, να διαμορφώνει και να εφαρμόζει μια ολοκληρωμένη στρατηγική digital marketing καθώς και πως να επιλέγει τα κατάλληλα εργαλεία που ταιριάζουν στην κάθε επιχείρηση, κατανοώντας σε βάθος τον ρόλο τον οποίο διαδραματίζουν στην προβολή των επιχειρήσεων και την αλληλεπίδρασή τους με τον κόσμο.

social media marketing 02